Rơ le bảo vệ Pilz, relay an toàn Pilz 720180PST X2 24VDC 2n/o

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Pilz  sau:

Rơ le giám sát an toàn Pilz 840420 S1MN 240VAC 2c/o

Pilz vietnam | rơ le an toàn, rơ le bảo vệ Pilz PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz
Hình ảnh :

Bảng model :

Product number Description
777086 PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so 
777100 PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 
777300 PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c 
777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c 
777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c 
777303 PNOZ X2P 24VACDC 2n/o 
777304 PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o 
777305 PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c 
777306 PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c 
777307 PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o 
777308 PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so 
777310 PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so 
777313 PNOZ X3P 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so 
777314 PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so 
777606 PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so 
777607 PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so 
777609 PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
777750 PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED 
777760 PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so 
777764 PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so 
777765 PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so 
777766 PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so 
777768 PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so 
777770 PNOZ X8P 24VAC 3n/o 2n/c 2so 
787053 PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o 
787056 PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o 
787059 PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o 
787080 PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so 
787083 PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so 
787086 PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so 
787100 PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 
787300 PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c 
787301 PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c 
787302 PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c 
787303 PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o 
787304 PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o 
787305 PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c 
787306 PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c 
787307 PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o 
787308 PNOZ X2.5P C 24VDC 2n/o 1so 
787310 PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so 
787313 PNOZ X3P C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so 
787314 PNOZ X3.10P C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so 
787606 PNOZ X9P C 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so 
787609 PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
787750 PNOZ X10.11P C 24VDC 6n/o 4n/c 6LED 
787760 PNOZ X8P C 24 VDC 3n/o 2n/c 2so 
787764 PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so 
787765 PNOZ X8P C 115VAC 3n/o 2n/c 2so 
787766 PNOZ X8P C 120VAC 3n/o 2n/c 2so 
787768 PNOZ X8P C 230VAC 3n/o 2n/c 2so 
787770 PNOZ X8P C 24VAC 3n/o 2n/c 2so 
775800 PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c 
774768 PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so 
720180 PST X2 24VDC 2n/o 
775830 PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c 
775850 PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c 
720150 PST X2 230VAC 2n/o 
720130 PST X2 110VAC 2n/o 
774760 PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so 
775810 PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c 
774764 PNOZ 8 110VAC 3n/o 1n/c 2so 
774330 P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c 
774331 P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c 
774332 P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c 
774340 P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c 
774341 P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c 
774345 P2HZ X2 24VAC 2n/o 
774350 P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c 
774360 P1HZ X1 24VDC 2n/o 
774434 P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c 
774435 P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c 
774436 P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c 
774438 P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c 
774439 P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c 
777330 P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so 
777331 P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so 
777332 P2HZ X1P 48VAC 3n/o 1n/c 2so 
777340 P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so 
777341 P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so 
777354 P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c 
777355 P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c 
777434 P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so 
777435 P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so 
777436 P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so 
777438 P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so 
777439 P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so 
787330 P2HZ X1P C 24VAC 3n/o 1n/c 2so 
787331 P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so 
787332 P2HZ X1P C 48VAC 3n/o 1n/c 2so 
787340 P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so 
787341 P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so 
787354 P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c 
787355 P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c 
787434 P2HZ X1P C 110VAC 3n/o 1n/c 2so 
787435 P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so 
787436 P2HZ X1P C 120VAC 3n/o 1n/c 2so 
787438 P2HZ X1P C 230VAC 3n/o 1n/c 2so 
787439 P2HZ X1P C 240VAC 3n/o 1n/c 2so 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Advertisements

rơ le giám sát an toàn pilz, pilz safety relay 774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Pilz  sau:

Rơ le giám sát Pilz

774058 PNOZ X7 42VAC 2n/o 

Pilz vietnam | rơ le an toàn Pilz PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz
Hình ảnh :

 Bảng Model :

Product number Description
474120 PNKL 24VAC/24VDC 
474123 PNKL 110VAC/24VDC 
474127 PNKL 230VAC/24VDC 
720300 PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C 
720301 PST 4 24 V AC 6N/O 4N/C 
720303 PST 4 42 V AC 6N/O 4N/C 
720308 PST 4 110 V AC 6N/O 4N/C 
720309 PST 4 230 V AC 6N/O 4N/C 
720310 PST 4 240VAC 6S 4Ö 
774000 PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c 
774001 PNOZ 10 42VAC 6n/o 4n/c 
774002 PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c 
774003 PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c 
774006 PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c 
774009 PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c 
774012 PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774013 PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774049 PNOZ X7 48VAC 2n/o 
774050 PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c 
774051 PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c 
774053 PNOZ X7 110VAC 2n/o 
774054 PNOZ X7 115VAC 2n/o 
774055 PNOZ X7 120VAC 2n/o 
774056 PNOZ X7 230VAC 2n/o 
774057 PNOZ X7 240VAC 2n/o 
774058 PNOZ X7 42VAC 2n/o 
774059 PNOZ X7 24VACDC 2n/o 
774080 PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774081 PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774082 PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774085 PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774086 PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774100 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c 
774104 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 
774105 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c 
774106 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA 
774107 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA 
774108 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA 
774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c 
774303 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o 
774304 PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o 
774305 PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o 
774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o 
774309 PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774311 PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774312 PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774315 PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774316 PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774319 PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774321 PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774322 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774323 PNOZ X5J 24VDC 2n/o 
774324 PNOZ X5.1 24VDC 2n/o 
774325 PNOZ X5 24VACDC 2n/o 
774326 PNOZ X5 12VDC 2n/o 
774549 PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c 
774560 PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix 
774601 PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
774605 PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
774606 PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
774607 PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o 
774608 PNOZ X9 200VAC 24VDC -774606 
774609 PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so 
774700 PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774701 PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774703 PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774706 PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774709 PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED 
774721 PNOZ X6 42VAC 3n/o 
774725 PNOZ X6 110-120VAC 3n/o 
774726 PNOZ X6 230-240VAC 3n/o 
774729 PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o 
774730 PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c 
774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c 
774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c 
774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c 
774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c 
774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c 
774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c 
774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED 
774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t 
774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t 
774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t 
775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c 
775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c 
775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c 
775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c 
775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c 
777053 PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o 
777056 PNOZ X7P 230-240VAC 2n/o 
777059 PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o 
777080 PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so 
777083 PNOZ X11P 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Kubler 8.3700.1332.0360, súng đo nhiệt Raytek RAYR3iLRSC hàng sẵn kho tại Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm sau:

Hàng sẵn kho, stock kho.

101 Bộ giải mã xung EL40A600S5/28P6S6PR Eltra        1
102 Thiết bị đo nhiệt độ hoạt động bằng điện PKC/PKC111100300
(line: 100/240 VAC~50/60 Hz)
Input: Main+AUX-IN+Log In
Output: 2RLY Form C + 2 relay+Form A
Euro Electric        1
103 Thiết bị đo nhiệt độ hoạt động bằng điện LDS/LDS491130000
(Line: 100-240VAC)
Euro Electric        2
104 Thiết bị đo nhiệt độ P116/CC/VH/LRX/R/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/
XXXXX/XXXXXX/0/X/X/X/X/X/X/X/
Eurotherm        1
105 Rờ le kỹ thuật số R4-2314-23-1024-WTL Faita ( Relpol)        7
106 Cầu chì NH000UD69V80PV (AJT17 1/2) Ferraz        2
107 Van điện từ VUVB-S-B42-ZD-Q8-3AC1 Festo        1
108 Cảm biến SME-8-K-LED-24 Festo        5
109 Xi lanh khí nén DNC-40-1000-PPV-A Festo        2
110 CINT-R5/DC24V 24V Finder ( Comat)      10
111 Bộ nguồn cấp điện VSF220-24 Fine Suntronic      –
112 Bộ nguồn cấp điện VSF400-24 Fine Suntronic        2
113 Bộ nguồn cấp điện CSF50-24 Fine Suntronic        1
114 Bộ nguồn cấp điện ESF50-24 Fine Suntronic        1
115 Bộ nguồn cấp điện VSF50-24 Fine Suntronic        1
116 Bộ nguồn cấp điện VSF300-24 Fine Suntronic        2
117 Bộ nguồn cấp điện CSF300-24 Fine Suntronic        2
118 Bộ nguồn cấp điện CSF100-BHW Fine Suntronic        2
119 Bộ nguồn cấp điện ESF300-24 Fine Suntronic        6
120 Bộ nguồn cấp điện VSF220-24 Fine Suntronic        1
121 Bộ nguồn cấp điện VSF30-05 Fine Suntronic        3
122 Bộ nguồn cấp điện VSF75-24 Fine Suntronic        6
123 Bộ nguồn cấp điện VSF50-05 Fine Suntronic        5
124 Bộ nguồn cấp điện SN-E10H-CM Fine Suntronic        1
125 Bộ nguồn cấp điện CSF75-BDW Fine Suntronic        1
126 Bộ nguồn cấp điện CSF100-24 Fine Suntronic        2
127 Bộ nguồn cấp điện CSF75-12 Fine Suntronic        1
128 Bộ nguồn cấp điện CSF75-24 Fine Suntronic        1
129 Bộ nguồn cấp điện CSF50-DD Fine Suntronic        1
130 Bộ nguồn cấp điện CSF50-BDW Fine Suntronic        1
131 Bộ nguồn cấp điện CSF100-BDW Fine Suntronic        1
132 Bộ nguồn cấp điện CSF150-24 Fine Suntronic        1
133 Bộ nguồn cấp điện VSF50-12 Fine Suntronic        2
134 Bộ nguồn cấp điện VSF30-DD Fine Suntronic        2
135 Bộ nguồn cấp điện MSF200-26 Fine Suntronic        1
136 Bộ nguồn cấp điện VSF50-DD Fine Suntronic        2
137 Bộ nguồn cấp điện ESF150-24 Fine Suntronic        2
138 Bộ nguồn cấp điện VSF30-24 Fine Suntronic        1
139 Cáp XXXR3IACCBC ( 96711-1; S/N: 2413006; 23590018; 22030020) Fluke        3
140 Thiết bị đo nhiệt độ MT4 Fluke        2
141 Máy đo nhiệt độ Fluke-52-2 (50Hg) Fluke        1
142 Thiết bị đo nhiệt độ 80 PJ-1 Fluke        5
143 Thiết bị đo nhiệt hoạt động bằng điện RAYR3iLRSC Fluke ( Raytek) 1
144 Cảm biến PM12-04P 10-30VDC 150mA Fotek        2
145 Contactor SC-E2SP/G (Coil: DC48V) Fuji        2
146 Rờ le Kỹ thuật số 81.020.0000.0 GC        2
147 Màng van bằng cao su 600 10M13 (DN10-20mm) Gemu 4
148 Thiết bị đo lực căng DX2-400-W ( Z150-21111) Hans Schmidt        1
149 Thiết bị đo mực chất lỏng RV30MHBH Hartwig        1
150 Xi lanh DAL-40N150, Mpa 12041717 HiNaka        1
151 PWS6600S-S
S/No: 6600549143
Hitech        1
152 Thiết bị nhận và truyền tín hiệu hữu tuyến EC250 HMS        2
153 Thiết bị nhận và truyền tín hiệu hữu tuyến EC350 HMS        1
154 Thiết bị nhận và truyền tín hiệu hữu tuyến IOX-8AIIS HMS        2
155 Thiết bị truyền và nhận tín hiệu điện áp AB7000 HMS        1
156 Cảm biến HTL-Q05P16 (10-30 VDC) Honey well        8
157 Bộ giải mã xung HTR-W-1024-Z, 10105A Hontko        1
158 Cảm biến quang XURK1KSMM12 Intech        1
159 Cầu chì R5185623( 777069/ 250A- aR 690v, 100kA) Jean Muller        8
160 Cảm biến điện dung IP-600-9TH (Đã Xuất làm demo dự án của pites) Jenco      –
161 Thiết bị đo độ dẫn điện 6005P Jenco        1
162 Thiết bị đo độ dẫn điện 600P Jenco        1
163 Nút nhấn có đèn B25-27 (B25-27 GALED NO-NC) Kacon        5
164 304068 Kardex        1
165 193086 Kardex        1
166 Nam châm No: GTB150.000001 GT 150B001.00 Kendrion        4
167 Tụ điện CBB60
10mF _+5%,450VAC, 50/60 Hz)
Kesheng Electric        2
168 Thiết bị đo áp suất SD-3071 Kins        2
169 DP-400 ( B2011443, Adapter: 5V, 2A) Konica        1
170 Bộ giải mã xung TRD-N2000-RZ-1M, 118800605, 0643657 Koyo      –
171 Bộ giải mã xung TRD-J1000-RZ-1M Koyo        1
172 Encoder 8.3700.1332.0360 Kubler        4
173 Encoder 8.3700.1332.0100 Kubler        1
174 Coupling DR8X8D18L25 Kubler      20
175 Encoder 8.3700.1344.0360 Kubler      –
176 Encoder 8.3700.1334.0360 Kubler        2
177 Encoder 8.0000.3542.0010 Kubler        1
178 Encoder 8.3700.133.20500 Kubler        1
179 Coupling DR6X6D18L25 Kubler      23
180 Coupling DT8X8D26L46 Kubler        1
181 Coupling DB6X6D23L32 Kubler        1
182 Coupling DB8X8D23L32 Kubler        1
183 Coupling BF6X6D25L34 Kubler        1
184 Coupling BF8X8D25L34 Kubler        1
185 Coupling DR6X8D18L25 Kubler        5
186 Coupling 30093C591054 Kubler        1
187 Coupling BF6X8D25L34 Kubler        1
188 Bộ giải mã xung 8.3700.1332.1000 Kubler        6
189 Cuộn cảm định LSE 96M/N-1010-2710-30V Leuze        3
190 Thiết bị đo điện áp KAA-11 ( AC500/5A 50Hz) Light Star        5
191 Bộ giải mã xung I41-H-300ZCU46L2 Lika        1
192 Adapter LAD6019AB5
(100-240 VAC 1,5 50-60 Hg
Line Arity        3
193 Cảm biến điện dung LRD2100 Lion precision        1
194 Adapter PTA Mark-10        1
195 Thiết bị tự động điều chỉnh điện hóa 5006RNU21N( Sr no: 12105811,12,13) Masibus        3
196 Thiết bị kiểm tra dòng điện UT94-C-U-2-2-1 (Sr no: 12104006) Masibus        1
197 Bộ chuyển đổi tín hiệu DA114FC, No : 120516822 Masibus        1
198 Thiết bị đo và kiểm tra dòng điện 9000UCU121 Masibus      –
199 Bộ nguồn Source AC 90 ~254V 50/60 Hg
No: K110142202
Matsusima        1

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!
Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Kho price list, Hàng sẵn kho, stock kho ANSvietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm sau:

Hàng sẵn kho, stock kho.

1 Rờ le TA0DU-110 ABB        5
2 Rờ le TA42DU-32 ABB        3
3 Rờ le TA42DU-42 ABB        2
4 Rờ le TA40DU-80 ABB        1
5 Rờ le TA75DU-52 ABB        3
6 Rờ le TA450DU-235 ABB        2
7 Rờ le TA450SU-310 ABB        2
8 Rờ le TA200DU-175 ABB        2
9 Rờ le TA200DU-150 ABB        2
10 Rờ le TA110DU-90 ABB        2
11 Rờ le TA800DU-80 ABB        1
12 Rờ le T900SU-500 ABB        1
13 Rờ le T900SU ABB        1
14 Rờ le T900SU-375 ABB        2
15 Rờ le FIL 400S ABB        1
16 Nhiệt kế A-53-65 Amro        1
17 Công tắc LXW-5/11G2 Andeli        6
18 LXK3-20S/L,DC 220V, PQ200VA50W AnDeli        6
19 Van 400 CWP 1 1/2 Apollo        1
20 Đầu nối dùng cho sợi van bằng đồng A4H Asiantool        1
21 Điện trở RB50 2K7 J 5005 ATE      21
22 Đồng hồ đo nhiệt độ ATT2200, Serial No : 4130651, range 100°C-0°C Autrol        1
23 Cảm biến BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 ( BTL04T4) Balluff        2
24 Đầu dò áp suất BTL5-E10-M0350-P-S32 ( BTL00KP) Balluff        1
25 Cảm biến BTL6-E500-M0200-E28-KA02 (BTL00JA) Balluff        7
26 Cảm biến BTL5-E17-M0100-K-K02 ( BTL02FF) Balluff        1
27 Cảm biến BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05 Balluff        1
28 BES-516-7 Balluff        1
29 Cảm biến tiệm ận BES516-300-S321-NEX-S4-D 10-30VDC 200mA Balluff        1
30 Cảm biến điện dung BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 Balluff        1
31 Cảm biến BES 516-357-B0-C-02 Balluff        5
32 Cảm biến BES 516-300-S135-S4-D Balluff        3
33 Cảm biến BES M80MI-NSC15B-BV02 Balluff      17
34 Đầu nối có gắn cáp BCCM425-0000-1A-004-PX0334-050 ( BKS-B-20-4-PU-05) Balluff        3
35 Đầu nối có gắn cáp BCCS425-0000-1A-004-PX0334-050 Balluff      10
36 Cảm biến tiệm cận BES 515-360-E5-T-S4 Balluff        5
37 Phụ kiện BAM MC-TL-025-P-1 Balluff        2
38 Cảm biến tiệm cận BES M80ED-NSC25F-S04G Balluff      11
39 Van điện từ ZV1-24,24V 50Hz 6W Banico        2
40 Van điện từ ZV1 (220-240V, 50Hz, 6W) Banico        2
41 Cảm biến áp suất PBMN23B38RA14402400000 Baumer        1
42 Cảm biến DH0514-2048-014
(DH05-14//RG29//02048//G3R030//**DS**
Beisensor CST        1
43 Cảm biến từ MAA-0613-K-1 ( Art no: 6315306314) Bernstein        5
44 Cảm biến tiệm cận KIN-M18PS/008-KL2EB ( 6932906001) Bernstein        1
45 Công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử SK-UV15ZM ( 10A, 240VAC) Bernstein        1
46 Công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử SRM-U1Z/U1Z-QF-300 ( 10A, 240VAC) Bernstein        1
47 Đầu nối dùng cho van điện từ V86250019 Bervini        1
48 Cảm biến áp suất DWGK50 Bircher        1
49 Cảm biến 301046 Bircher        1
50 Thiết bị phát tín hiệu âm thanh 713140 Bircher        1
51 Cảm biến áp suất DW20S Bircher      –
52 Hộp điều khiển Code: 36223321
Type: SM 592N/S, 230 V, 50-60 Hz, 14 VA
Brahma        1
53 Điện trở đốt nóng Code: 15911002
Type: TC1LVCA
Brahma        1
54 Solenoid Valve 00136187-W37MA (0330 C2.0 NBR MS G 1/4)
PNO-16 Bar 230 V, 50Hg BW
(00136187)
Burkert        2
55 Cầu chì 170M6813D ( IEC60269-4; 900A 690V AC Ar) Bussmann        3
56 Cầu chì FWP-4A14Fa Bussmann        1
57 Cầu chì 170M2666 160A, 690V~700V Bussmann      12
58 Cầu chì FWP-4A14Fa 4A Bussmann        8
59 Cầu chì FWP-20A14Fa Bussmann        8
60 Bộ điều khiển chuyển động SR-T703 Caho      10
61 Cảm biến quang IR33Z7LR20, S/N : C0107606 Carel        1
62 Cuộn cảm cố định NTC060WP00 Carel        2
63 Rờ le kỹ thuật số SAL 963460 Celduc        5
64 Rờ le kỹ thuật số S0867070 24-510VAC 75A Celduc        4
65 Rơ le SO869070 CELDUC        1
66 Bộ tiếp điểm chính CJ40-630 Chint        3
67 Màn hình HA0J0K3C Chunghwa        1
68 Van khí nén 81519035 Crouzet        5
69 Van khí nén 81921701 Crouzet        6
70 Cáp + Adapter của USB USB to RS232 ( 88950105+ 88950102) Crouzet        1
71 81516082 Crouzet      20
72 HSV (884874320) Crouzet        1
73 TUR3 (0,1s-100h) Crouzet        5
74 Rờ le kỹ thuật số D2450-10 240 ~50A Crydom        9
75 Rờ le Kỹ thuật số D2450-10 CRYDOM        1
76 Encoder H12D4840DE Crydom        3
77 Bộ giải mã xung H40A-1024-ABZC-28V/V-SC (92401018849) CST        1
78 Rờ le kỹ thuật số 88865103 Custom Sensors        5
79 451J Danalog        3
80 Cảm biến SH5 disoric      10
81 Bộ xử lý dữ liệu tự động DE800-1110121R Divus        8
82 Motor DE800-1110121R Divus        1
83 DSF281S DKC        1
84 DSF352S DKC        1
85 Đầu nối HA050102 E +E        1
86 Thiết bị đo áp suất hđ bằng điện EE371-TEHA-07D08/CD2-TD03-TF03
S/n: 1217050003569F
E +E        1
87 Rờ le kỹ thuật số ML9701.11 AC/DC2.5-5A ( Art No 0029943/ AC2A-250V) E.Dold        1
88 Rờ le kỹ thuật số MK7850N.82/200AC/DP 240V( Art No 0054050) E.Dold        1
89 Rờ le kỹ thuật số BD5935.48DC24V ( Art No 0045456) E.Dold        1
90 Rơ le kĩ thuật số MK7850N.82/200/61 AC/DC12 (240V) E.Dold & Sohne        5
91 Rơ le kĩ thuật số BA9043/0023AC50 (400Hz, 230/400V, 10S) E.Dold & Sohne        1
92 Rơ le kĩ thuật số BA9043/003 3AC50 400Hg E.Dold & Sohne        1
93 Rơ le kĩ thuật số BA9038.12 AC50/60 Hg E.Dold & Sohne        1
94 Thiết bị đo nhiệt độ EE07-MFT9 E+E        1
95 Thiết bị đo nhiệt độ EE31-PFTE9105HA07ND05SWP01 E+E        1
96 Bộ giải mã xung E40-1000-8/24-R6-0C, Serial : N06158 Elap        1
97 Bộ giải mã xung dùng trong ngành dệt E401008/24R60C Elap        1
98 TL2S-V (200/5K) Elap        1
99 Bộ giải mã xung EC110500278 ( EB50P8-L5PR-20485L3600/ Ser No: YC133604) Elco        1
100 Thiết bị điều khiển nhiệt độ MTC-2000 Elitech        1

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!
Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Công tắc hành trình BNS Balluff vietnam

Balluff Vietnam (Balluff sensors Vietnam), chuyên gia trong lĩnh vực cảm biến như cảm biến điện dung (capacitive sensor), cảm biến siêu âm (ultrasonic sensor), cảm biến quang (photoelectric sensor), cảm biến tiệm cận (inductive promixity sensor), cảm biến từ (magnetic sensor),…Quý khách có nhu cầu về Balluff sensor, xin vui lòng liên hệ:

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

BNS005HBNS005H

11005232 08-1204-000-000
11026942 43-1700-000-03
80000065 40-R03-0111
80050373 08-0045-000-001
80050348 41-R01-0112
11005511 43-1703-000-04
11002347 09-0477-00-07
11024027 C08F4B1-500-112
11026443 09-0140-78-05
80000861 99-0429-14-04
80000080 99-0430-53-04
80000872 09-0430-22-04
80050502 99-2430-12-03
80050211 09-0123-90-06
80000642 79-3382-45-04
80051074 09-0416-80-05
80050894 99-2430-52-03
11024268 C12F3B3-500-220
80050206 09-0128-90-07
80000441 79-3429-13-04
80000465 79-3434-35-04
80000051 09-3441-00-05
80050482 BKS-B 20-4-03
11000816 R1762/RELM004-00246-5000
777524 BMF 21-HW-8
80051016 09-0173-80-08
11028164 CQC3A2-100-120
11028168 CQC3B1-100-110
11028171 CQC3B2-100-120
80051262 09-0115-99-05
11007357 CPMA-3A1-0201
80000781 79-3386-42-04
80000395 79-3414-05-03
11004384 CPMC-4A2-0100
11026454 CQC4A1-030-012
80000317 09-3391-00-04
80050801 09-0571-00-08
80050359 09-0025-00-07
165282 BCC M413-0000-2A-001-PX0334-050
80000455 09-0025-02-07
165073 BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
11007271 09-0133-72-02
11000285 09-0212-00-04
80050550 09-0436-00-05
11004844 09-0136-70-03
80051114 99-0409-00-04
106044 BEN 516-13-20
11002413 09-0408-90-03
165808 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-006
165668 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-006
80000633 09-3431-50-04
80050626 R1080/RDLF004-00342-5000
80050207 09-0120-90-05
80050646 R1278/RDMF004-00342-5000
80000366 79-3410-05-03
11002247 09-3432-90-04
80000756 79-3408-42-03
80001005 09-0070-00-08
11002348 09-0478-00-07
11025368 99-2062-02-08
80000619 09-0135-05-03
80000198 79-3414-45-03
80050352 99-0406-00-03
11002376 09-0572-02-08
11024201 C12F4B3-500-022
165297 BCC M423-0000-2A-001-PX0334-050
80000300 99-3385-00-03
80000508 79-3384-42-04
165049 BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
11002695 09-3442-216-05
711371 O-RING 15 4 X 2 1
11027250 CPA3A1-080-110-B4
11001730 P5231/RDLF004-00302-300000RDLM
80000090 09-3442-88-05
165163 BCC M323-M313-30-300-PX0334-006
80000738 09-0137-05-04
80000530 09-0139-05-05
165625 BCC M425-M414-3A-304-VX8434-003
206049 BEN 516-14-20
80051238 P5023/RDMF004-00302-300000RDL0
11024195 CQC4A2-200-022
165035 BCC M313-0000-20-001-PX0334-050
165142 BCC M313-M313-30-300-PX0334-006
125862 BES 12 0-KB-5-F
165809 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-010
80000323 99-0437-52-05
80050161 99-0436-57-05
11000432 99-0436-69-05
80000645 99-0437-12-05
80000778 99-0437-14-05
80000963 99-0437-142-05
80000124 99-0437-24-05
80000650 99-0437-43-05
80050479 BKS-B 20-1-10
80050284 79-3410-45-03
11027244 CPA3B2-150-110
11024170 C12F-5A2-10K0
80050786 BTL-MAGNETIC-STRIPS-928
165669 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010
151642 BMF 303-HW-31
11024291 CPA3B2-100-320
11024188 CPA3A2-500-010
132444 BES M12EE-POC40B-S04G
553912 BES 516-327-A0-C-PU-05
118568 BES 516-324-E4-C-S 4-00 7
146545 BES 516-300-S 166-PU-06
8788 BOS 25K-5-M25-02
325492 BES 516-215-E4-E-03
114582 BES 516-326-G-B0-C-PU-05
152040 BES 516-324-G-E0-C-S49-01
552206 BIS C-350-00 3
81101519 BTL5-T110-M0475-B-S103
131683 BTL5-E10-M0950-A-SA211-S135
81101159 BTL5-T110-M0460-B-S103
164198 BTL5-T110-M0500-B-S103
81101107 BTL5-T120-M0450-B-S103
81101245 BTL5-E10-M1000-A-SA211-S135
781386 BES 517-560-H-ERSATZ
781402 BES 517-561-H-ERSATZ
553873 BES 516-347-M0-C-S 49
121325 BIS C-108-11/L
120898 BIS-C-505-PU-01
120900 BIS C-506-PU-01
120497 BES M08MG1-PSC60F-S04G
159101 BES 516-300-S 166-PU-05
180949 BES 516-324-E4-C-S 4-00 2
123663 BES 516-326-G-E4-C-PU-05
153010 BES 516-3021-G-E4-C-02
552442 BES 516-3028-G-E5-Y-S 49
11003438 04-0186-009
119316 BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S 4
121904 BES 517-140-M4-H
80050664 GEL 260T010000D003
550812 BES 516-100-S 33
128417 BMF 21-HW-10
136471 BIL 01-HW-1
112495 RPTA 8010-PU-05
80050547 GEL 260V-00200-A051
80051221 BTL5-Q5651-M0560-P-K05
81100882 BTL5-E10-M1100-K-K10
11005587 GEL 235-SG-12-12-E-A-E-3
144388 BOS 12M-PS-1YB-BO-C-03
121451 BES 517-132-M3-N
136001 BES 516-3044-G-E4-C-PU-05
141318 BOS 18E-PS-1UB-E5-D-S4
133435 BES M18ML-PSC50A-S04G-W
6017 BNN 520-UB-400
141316 BOS 18E-PS-1XD-SA 1-S 4
159099 BES 516-300-S202-PU-05
157527 BIS Z-501-PU1-05/E
114167 BTL5-P1-M2250-B-S 32
81100443 BTL5-A11-M2750-P-S32
139975 RPEA 3005P-PU-05
81101625 BTL5-E10-M1185-B-S32
11003161 GEL 159 G 4096 A 35
123390 BIS C-60R-001-08P-PU-05
113007 BIS C-670
157269 BOD 63M-LB04-S115
81100597 BTL5-S173-M0850-B-S32
81101208 BTL5-H112-M1000-B-S92
900920 BES 30-SM-2
999995 BES 36 0-BS-1
81101444 BTL5-S114-M0850-B-S32
80050418 GEL 208 TN 01800 D 001
81100111 BTL5-S104-M2250-P-S32
81100111 BTL5-S104-M2250-P-S32
81101354 BTL5-P1-M2400-B-S32
81101355 BTL5-P1-M2450-B-S32
81101463 BTL5-P1-M2500-B-S32
118136 BOD 26K-LA02-S4-C
180555 BES 516-215-E4-E-05
106029 BNN 520-81-S-280
137659 BES R01ZC-NAC70B-BP05
180523 BES 516-213-E4-E-03
130015 BOS 18KF-NA-1LOC-S4-C
130045 BOS 18KF-NA-1LQP-S4-C
130012 BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C
130047 BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C
121363 BES 517-132-M4-H-S 4
151137 BES 516-371-E4-C-05
139790 BOS 35K-PO-1UD-S 4-C
115452 BES M18ML-PSH12E-S04G-W
148266 BSB-04-F01P/4-M02M-KP-10
148267 BSB-04-F01P/8-M01M-2319
120666 BES M18MD1-PSC12B-S04G
120505 BES M18MG1-PSC12B-S04G
135396 BES R01ZC-PAC70B-BP00 2-GS04
11002216 GEL 207-VN-0100-B-6-3-1
8468 RPK 2102
11007718 GEL 208-TN-000100-D-0-3-1
11024375 GEL 212-TN-40-0
131494 BTL5-E10-M1100-B-S32
131495 BTL5-E10-M1200-B-S32
131496 BTL5-E10-M1250-B-S32
81101475 BTL5-E17-M1150-B-S32
81101445 BTL5-E17-M1250-B-S32
81101204 BTL5-E10-M1050-B-S32
81101369 BTL5-E10-M1110-B-S32
81101098 BTL5-E10-M1150-B-S32
81101207 BTL5-E17-M1200-B-KA02
133306 BFS 26K-PS-L02-S115-C
139431 BKS-S107-RT04
151501 BKS-S109-RT14
123939 BFS 26K-PS-L01-S115
117080 RPK 8C01-P
11026590 BKM 7 Scanner TK7RL – 6304235
81101560 BML00E
11027249 CSPC3A2-10K-390
80051203 BTL5-PT06J-12-10S
530132 BES 516-345-M0-C-05
150708 BES Q40KFU-PSC40E-S04G
157923 BES R01ZC-PSC70B-BP00 3-GS49
81101276 BML-M01-I35-A3-M0034-R0000
80051144 BNN-UR-090-160-12
143078 BES Q08ZC-NSC20B-BP06
141141 BES Q08ZE-PSC20B-BP06
131827 BES R01ZC-PSC50B-BX03-V
80050667 GEL 208T 00500 B 733
80050553 GEL 260 VN-00163-B-701
81101265 BTL5-E10-M0450-B-NEX-S32
81101636 BTL5-S172-M1200-K-K10
167043 BTL5-S112-M2050-P-S32
81100380 BTL5-S112-M2250-P-S32
81100874 BTL5-E10-M1500-K-SR32
149389 BTL5-D112-M1900-P-S93
81101477 BTL5-H110-M1750-P-S94
80051253 BM3525
185797 BTL5-P1-M2600-B-S32
81101630 BTL5-G11-M1275-B-S32
554543 BES 18 0-BS-2
155463 BML-M02-I45-A0-T1000-R0000
147001 BTL5-T110-M0600-B-S103
553563 BOS R-9
11004897 GEL 260-XN-00100-C-0-3-1
161606 SK-4-10-B-VA/PTFE
137965 BES 516-326-BO-C-S4-00 5
159515 BIS Z-501-PU1-05/M
11028174 D12-4P8-10K-182
125901 BKS-S 48-15-CP-20
551893 BES 516-327-G-S 4-H
523151 BPN 18M-F-02-03
130039 BLE 18KW-PA-1LT-S4-C
552042 BES 516-387-E1-X-PU-05
120506 BES M18ME1-PSC20F-S04G
128352 BTL5-S118-M2000-P-S147
185967 BTL5-S118-M2000-P-S147
80050749 GEL 153 G 4096 A 35
11004618 GEL 208-V-00180-G-0-1-3-S
80051068 GEL 208-Y-001
81100934 BTL5-H122-M0650-B-S94
81100935 BTL5-H122-M0700-B-S94
152994 BOD 63M-LA04-S115
159824 BOD 63M-LB02-S115
11024521 GEL 293-VN-000160-L-0-0-1
81101549 BTL5-E10-M1350-H-K05
81100762 BTL5-E17-M1350-K-K05
81100808 BTL5-E17-M1440-K-K05
121494 BES M12MG1-NSC60B-S04G
121492 BES M12MD1-NSC60B-S04G
133117 BTL5-P-4500-1
149379 BES R05KB-PSC20B-EP10
552074 BIS F-213
552242 BIS F-213-01
156350 BES Q05AC-PSC15B-S49G
552071 BES 516-300-S 101-C-05
550793 BES 516-326-S 1-C
80050310 GEL 208 TN 01000 C 011
180389 BTL5-E10-M1300-B-KA05
81100968 BTL5-G11-M1350-B-S32
81100266 BTL5-A11-M1300-B-S32
81100058 BTL5-A11-M1450-B-S32
81100315 BTL5-A11-M1400-B-S32
133304 BFO 18A-XAA-MZG-30-12
81101554 BTL5-P1-M3250-P-S32
131493 BTL5-A11-M1500-B-S32
11005806 GEL 207-TN-02500-C-4-0-1
131744 BTM-A1-101
81100911 BTL5-S174-M0550-K-SR32
81100910 BTL5-S174-M0600-KSR32
999986 BES 12 0-KH-1
551601 BOS R-8-0 25
80050243 GEL 208V000200B733
136764 BTL5-Q5650-M0610-P-KA10
336607 BES 517-223-M5-E
149377 BES R05KB-PSC40B-EP06
147172 BES 516-377-E3-C-PU-03
552468 BES 516-325-S 4-WR
140937 BOD 18KF-RA01-C-02
140958 BOD 18KF-RA01-S4-C
325489 BES 516-212-E4-E-03
157386 BES 516-3040-I02-C-S49-00 3
81200130 GEL 235-cavo-10-12
80000907 72-6304-00-06
166775 BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002
553357 BES 516-300-S 180-PU-06
80000691 72-6316-00-04
142974 BES 516-3044-G-E4-C-S49-00 3
149832 BES 516-324-E4-C-S4-02
121690 BES M12MI-NSH80B-S04G
81000112 BNL 5306-120-6-1200
11007656 ZFN0873
550723 BOS R-6-45
80051152 GEL 260-VN-2500-A-2-0-1
80000244 GEL 260-TN-10000-D-0-0-1
137894 BTM A1-102-VM 1000
310680 BTL5-C10-M0762-R-S32
143542 BMS CC-P-D12-A-00
143536 BMS CU-P-D12-A040-00
81101108 BTL5-T120-M0650-B-S103
81101109 BTL5-T120-M0700-B-S103
81101400 BTL5-T110-M0625-B-S103
145895 BTL5-T110-M0650-B-S103
145894 BTL5-T110-M0700-B-S103
147002 BTL5-T110-M0750-B-S103
81101059 BTL5-T120-M-0600-B-S103
81101259 BTL5-E10-M1250-A-SA211-S135
11004531 GEL 260-X-001024-D-0-3-3
81101514 BTL5-S172-M0600-K-K10
131743 BTM A1-102
81100685 BTL5-A11-M1600-K-K05
121491 BES M12MF1-NSC10F-S04G
121490 BES M12MC1-NSC10F-S04G
119632 BES M12MI-PSH80B-S04G
121205 BES 517-410-ERSATZ
119356 BFO 74A-XA-JB-PZK-20-04
121206 BES 517-421-ERSATZ
781401 BES 517-463-ERSATZ
180520 BES 516-217-E4-E-03
120168 BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
120473 BES M08EG-PSC15A-S49G-W
113726 BES 516-113-A0-C-PU-05
81101513 BTL5-E10-M1500-K-K10
81101460 BTL5-E10-M2540-P-S32
81101484 BTL5-E17-M2750-P-S32
81100726 BTL5-E10-M2750-P-S 32
130900 BIS C-60R-002-08P-PU-05
136867 BOS 5 HW6
182404 BNS 819-D03-L12-62-10
180515 BES 516-213-E5-E-S 21
156540 BES 516-324-SA56-E5-C-S49
81000202 BNL 5307-120-02-130
127001 BIS C-702-A
152503 BTL5-S172-M0250-A-SA278-KA10
123781 BTM-E1-003
123782 BTM-E1-004
11004703 GEL 293-X-00512-L-0-3-3
118118 BFS 28K-PS-F01-02
81101111 BTL5-S173-M1225-B-S32
80000289 79-3406-45-03
11002979 09-0135-70-03
11027245 CPA3A1-150-110
11023540 CPA3A1-100-320
11024000 C12F4B2-10K-022
80000735 09-3390-00-04
80050315 09-4219-00-07
142013 BMF 307-HW-73-115
11002693 09-0123-99-06
11004471 09-0481-00-08
80050308 79-3384-52-04
80000671 09-0572-00-08
80050483 BKS-B 20-4-05
80050659 R1258/RDMF613-00321-5000
11027225 99-0405-10-03
80050316 09-4220-00-07
80050192 BNN 530-UB-100
80050599 99-0413-00-05
80050395 07-0010-01
80051003 09-0058-00-03
11028165 CQC3A2-200-120
11028169 CQC3B1-200-110
11028173 CQC3B2-200-120
80051146 99-0429-57-04
11024020 C08F4B1-10K-012
80050686 R1321/RELF003-00205-MT10
80050718 R1350/REMF003-00205-MT10
80050910 99-0429-15-04
80000344 79-3429-14-04
80050174 09-4224-00-04
80050627 R1241/RDLF005-00241-5000
80050647 R1283/RDMF005-00241-5000
81101619 BML M02-I45-A0-M0016-R0000
80050998 99-0410-00-04
80000710 09-0145-05-07
165578 BCC M425-M414-3A-304-PX0434-010
11024269 C12F3B3-500-120
165429 BCC M425-0000-1A-004-VX8334-050
80000881 79-3384-45-04
11027476 09-3732-700-04
11024169 C12F5A2-10K-214
80000853 99-3383-00-04
80050235 99-3387-00-04
80050694 R1313/RELF003-00225-MT10
80050724 R1340/REMF003-00225-MT10
148477 BMS CS-M-D12-IZ
11027253 CPA3A1-150-110-B4
11004330 79-9002-12-03
80000974 99-0436-00-05
80000406 99-0436-10-05
80000446 99-0437-44-05
165811 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-020
165489 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-020
80000452 79-0430-55-04
80000706 09-0412-90-04
80050815 09-0571-09-08
11003951 09-0424-00-07
11024148 C12F5B2-10K-214
80050573 79-3409-05-03
772342 BNN 520-TA-10
11004199 CQD3A2-100-320
80000401 79-3382-42-04
186539 BCS M18B4N1-PSC80D-EP02
164157 BAE-PS-XA-1W-24-050-003
553383 BES 516-133-M0-C-S 4-00 2
123382 BKS-S105-CP-05
153656 BES R05KB-USU40B-EV02
327761 BES 516-208-S 27-E
140957 BKT 18KF-001-P-S4
123325 BES M08MI-NSC40B-BP00 2-GS04
81101424 BML-M01-I34-A3-M0008-R0001
125869 BES 516-3040-I02-C-S 49-00 2
157385 BES 516-3040-I02-C-S49-00 2
521921 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03
126159 BES M12MF1-PSC70F-S04G
121697 BES M12EG-PSC80F-BV03
162807 BTL5-E10-M2300-P-S32
81100708 BTL5-S104-M2500-P-S32
81101229 BTL5-S112-M2500-P-S32
81100723 BTL5-S114-M2500-P-S32
144234 RGPE 3005-V1215P-PU-02
11000013 BNL-TRN-1206-250-B
11005620 GEL 260-UN-007000-C-0-0-1
152511 BTL5-S172-M0300-A-SA278-KA10
551612 BTA A21-0300-E-SA1
80050750 GEL 260 VN- 0500- B-2-3-1
81100021 BTL5-E10-M1600-K-K05
11003355 GEL 293-V-02000-L-0-3-1
550721 BOS R-5
81101025 BTL5-E10-M1285-B-KA05
81101215 BTL5-E10-M1300-B-KA05
81101291 BTL5-E10-M1500-A-S32
81101099 BTL5-E17-M1290-B-S32
81100297 BTL5-E17-M1370-B-S32
81100781 BTL5-E17-M1400-B-S32
81101315 BTL5-E17-M1410-B-S32
81100300 BTL5-E17-M1450-B-S32
81100628 BTL5-E10-M1500-B-KA05
131497 BTL5-E10-M1300-B-S32
131679 BTL5-E10-M1350-B-S32
131498 BTL5-E10-M1400-B-S32
81100114 BTL5-E10-M1450-B-S32
131499 BTL5-E10-M1500-B-S32
153261 BES 516-420-E5-L-S27
153969 BKS-S 115-TW2-03
145588 BES M12EI-POC40B-S04G
121367 BES 517-132-M4-H
141349 BLS 18E-XX-1P-E5-X-S 4
121321 BIS C-104-11/A
122594 BES M12MF1-POC10F-S04G
121488 BES M18MD1-NSC12B-S04G
121708 BES M08MI-PSC40B-BP00 2-GS04
122288 BES M08MI-PSC40B-S49G
132699 BES R01ZC-PSC50B-BX00 2-GS04-V
552868 BTA-A11-0200 2000-E-SA 4
81100101 BTL5-A11-M3000-P-S32
554472 BES 08 0-KB-3-F
180306 BES 516-207-S 27-E
325484 BES 516-216-E4-E-03
120951 BIS C-518-PVC-05
772549 BNN 520-81-S-300
781405 BES 517-311-Y-ERSATZ
781385 BES 517-312-Y-ERSATZ
325459 BES 516-213-E4-E-PU-05
325548 BES 516-217-E4-E-05
119644 BLE 18E-PO-1P-E5-D-S 4
705601 STOESSEL KPL L10 BSW 494
143851 BKS-S 20E-4-PU-40
554499 BES 516-123-A0-C-PU-05
167039 BCC Z003-020
907680 BES 516-110 D
148664 BSB-04-P01P/8-M02K-HKP-10
123378 BKS-S103-CP-05
167707 BTL5-D112-M1950-P-S93
136555 BIS C-60R-003-08P-PU-05
81100773 BTBTL5-E17-M1700-K-K05
11026900 GEL 235-DP-12-12-B-P-S-1
139434 BKS-S113-RT03
136472 BIL 01-HW-2
11003685 GEL 208-TN-0100-G-0-1-3
150018 BTL5-Q5651-M0750-P-S140
121734 BTL5-H112-M2500-P-S 92
121489 BES M18MG1-NSC12B-S04G
120501 BES M12MG1-POC60B-S04G
115166 BOS 6K-PU-1QC-S75-C
116773 BOS 6K-NU-1OC-S75-C
115282 BOS 6K-PU-1OC-C-02
115165 BOS 6K-PU-1OC-S75-C
115283 BOS 6K-PU-1QC-C-02
181944 BES M12EI-PSC40B-S04G
128477 BES 516-3028-G-E4-Y-PU-05
552883 BES 516-300-S 279
166763 BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002
121940 BES 516-161-H3-L
120494 BES G06MI-PSC30B-S49G
141350 BLE 18E-PS-1P-E5-D-S 4
127790 RHPT8-8010P-C3-PU-05
81100174 BTL5-P1-M3500-P-S32
80051205 GEL 260-V-10000-A-0-3-1
81101385 BTL5-A11-M1520-B-S32
81101023 BTL5-A11-M1600-B-KA05
81100475 BTL5-A11-M1600-B-S32
80050429 GEL 293 VN 01250 I 0135
80050447 GEL 293 VN 01250 L 0135
80050973 GEL 208-TN-1250-D-031
137425 BTL5-Q5631-M1220-P-S140
158064 BES M08EA-PSC15B-EP02
158062 BES G06EA-PSC15B-EP02
154421 BES G06EA-PSD15B-S49G
158063 BES M08E60-PSC15B-EP02
162004 BES M08EA-PSD15B-S49G
119582 BES M12MI-PSH80B-BP03
180564 BES 516-215-E4-E-PU-05
325521 BES 516-208-S 21-E
551335 BFO 18A-XAA-UZG-30-0 5
120971 BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01
121493 BES M12MG1-NOC60B-S04G
120496 BES M08MH1-PSC30B-S49G
81101304 BML-M01-I45-A3-M0040-R0000
162463 BTL5-S172-M0780-A-MA285-KA10
162060 BWT R1-4R1D-102-T
80050959 GEL 260-BV-00500-B-001
81100860 BTL5-T110-M1900-P-S103
143541 BMS CR-P-D12-AU-00
143538 BMS CS-P-D12-AD08-00
143543 BMS CS-P-D12-AD12-00
143544 BMS CS-P-D12-AD18-00
81101230 BTL5-T110-M1750-P-S103
81100971 BTL5-T110-M1800-P-S103
185740 BTL5-E17-M1600-B-S32
158075 BWT R1-4R1D-101-T
145893 BTL5-T110-M0800-B-S103
147003 BTL5-T110-M0850-B-S103
81101520 BTL5-T110-M0900-B-S103
81101060 BTL5-T120-M0800-B-S103
81101548 BTL5-T120-M0900-B-S103
81101149 BTL5-T110-M0950-B-S103
11007277 ZFN 0863
81101358 BML-M01-I34-A0-M0470-R0000
121487 BES M18ME1-NSC20F-S04G
327475 BES 516-213-E4-E-PU-03
11000168 72-6310-250-04
8537 BOS 25K-5-M25-P-S 4
81101430 BML-M01-I34-A3-M0010-R0001
80051124 BDG 1022-2
325478 BES 516-212-E5-E-S 21
137976 BES 516-3046-G-E4-L-S49-00 3
121704 BES M12EG-PSC80F-BP03
11027406 GEL 293-T-001000-L-0-3-3
81101462 BTL5-P1-M3000-B-S32
130443 Base per BIS L 830
155643 BOD 63M-LI06-S4
11005686 GEL 260-XN-001000-C-0-3-1
552164 BES 08 0-KH-2L
552165 BES 08 0-KH-2S
11002204 GEL 260-VN-02500-A-0-3-1
80050588 GEL 210K-V1   210Y004
120495 BES M08MH1-PSC30B-S04G
325486 BES 516-207-S 21-E
154633 BES G06EA-POC15B-EP02
147341 BES Q80KA-PAH40B-S04Q
121164 BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01
148262 BSB-04-F01P/8-M02M-KP-05
120493 BES G06MH1-PSC30B-S04G
325535 BES 516-211-E4-E-PU-05
152863 BES 516-377-E3-C-S 4-PU-02
11024612 GEL 293-V-001600-L-0-1-3
11028099 GEL 260-T-075000-D-0-0-3
119917 BOS 12-BL-1
81000126 BNL 5308-80-6-1200
81101019 BTL5-S114-M1400-B-S32
136088 RPEA-8010-P-PU-02
161614 SK-10-22/10-b-VA/PTFE
161613 SK-10-22/4-B-VA/PTFE
325479 BES 516-214-E4-E-03
142681 BES 516-367-G-E4-Y-PU-10
551299 BES 516-114-B0-C-05
551284 BES 516-120-B0-C-05
554244 BFO D22-LD-EAK-10-20
122013 BAW M12MF2-UAC40F-BP00 2-GS04
126588 BAW M12MG2-ICC20B-BP03
130044 BOS 18KW-NA-1LQH-C-02
130041 BOS 18KW-PA-1LOB-S4-C
130042 BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C
156264 BKS-S233-PU-05
151503 BKS-S113-RT13
138441 BES 30-HW-1
151502 BKS-S111-RT13
130383 BIS S 301-S 115
11002017 GEL 208-V-00025-G-0-4-1-S
131742 BTM-E1-101
116240 BTL5-E10-M1600-B-S 32
81100424 BTL5-E10-M1700-B-S32

Bảng model công tắc hành trình Balluff BNS

Balluff Vietnam (Balluff sensors Vietnam), chuyên gia trong lĩnh vực cảm biến như cảm biến điện dung (capacitive sensor), cảm biến siêu âm (ultrasonic sensor), cảm biến quang (photoelectric sensor), cảm biến tiệm cận (inductive promixity sensor), cảm biến từ (magnetic sensor),…Quý khách có nhu cầu về Balluff sensor, xin vui lòng liên hệ:

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

BEN000P

BEN000P

125419 BNS 819-FD-60-101-FD
125260 BNS 819-FD-60-101-FD-S 80
137453 BNS 813-B06-R12-61-A-22-06
147952 BNS 819-FD-60-101-FD-S80R
149553 BNS 819-FD-60-101-FE-S80R
185346 BNS 816-B10-THA-16-605-11
126255 BNS 813-C02-D16-61-D-22-02
147947 BNS 819-FD-60-101-S80R
11023974 C08F3A1-10K-010
128494 BNS 813-C03-D12-61-C-10-01
148407 BNS 819-FD-60-W13
181921 BNS 819-B06-D08-40-10
164848 BNS 819-FE-60-101
11002949 C08F-3A1-10K2
125187 BNS 819-100-D-10
160898 BNS 819-FE-60-101-FD
182285 BNS 813-D02-D12-100-10-01-FD
125421 BNS 819-FK-60-101
11023976 C08F3A1-300-010
125188 BNS 819-100-D-11
125424 BNS 819-FK-60-101-FD
11003762 C08F-3A1-3001
128433 BNS 813-D02-D12-100-12-02-FD
11003764 C08F-3A1-3002
80050993 ZWS-15/CD/QS
147851 BNS 819-100-D-11-S4
11023982 C08F3A1-500-010
80051293 ZWS-15/CE/QS
128436 BNS 813-D02-D12-100-20-01-FD
125189 BNS 819-100-D-12
11001529 ZWS-15/CI/QS
161040 BNS 813-D02-D12-100-22-02
11023983 C08F3A1-500-110
11001530 ZWS-15/CU/QS
157357 BLG 1-010-210-070-PV01-SX
125190 BNS 819-100-D-13
11001525 ZWS-24/CD/QS
149037 BNS 819-FK-60-W13
11023991 C08F3B1-10K-010
11003027 ZWS-24/CE/QS
140843 BLG 1-015-085-070-PV01-SX
156233 BNS 819-100-D-13-S4
160899 BNS 819-FL-60-101
11003774 C08F-3B1-10K1
11001531 ZWS-24/CI/QS
125404 BNS 819-FL-60-101-FD
11003776 C08F-3B1-10K2
11001532 ZWS-24/CU/QS
164898 BNS 819-B06-D12-61-12-10
151622 BNS 819-FL-60-W13
11003780 C08F-3B1-3000
140847 BLG 1-030-085-070-PV01-SX
125184 BNS 819-100-E-12
125427 BNS 819-FR-60-101
11024003 C08F3B1-300-110
11001618 ZWS-70/CD/QS
125425 BNS 819-FR-60-101-FD
11003786 C08F-3B1-3002
11001805 ZWS-70/CE/QS
128410 BNS 813-D02-D16-62-10-01-FD
147950 BNS 819-FR-60-101-FD-S80R
11024004 C08F3B1-500-010
11001570 zws-70/CI/QS – 18018
147877 BNS 819-100-K-10-S80
125428 BNS 819-FR-60-101-FE
11024010 C08F3B1-500-110
125196 BNS 819-100-K-11
149226 BNS 819-FR-60-101-FE-S80R
11003792 C08F-3B1-5002
125197 BNS 819-100-K-12
11024014 C08F4A1-10K-012
128427 BNS 813-D02-R12-100-10-01
125198 BNS 819-100-K-13
182130 BNS 819-B06-L12-61-12-10
150769 BNS 819-FR-60-W13
11024016 C08F4A1-10K-212
155387 BNS 819-100-R-10
128435 BNS 813-D02-R12-100-20-01
147879 BNS 819-100-R-10-S80
11024017 C08F4A1-300-012
182284 BNS 813-D02-R12-100-22-02
125192 BNS 819-100-R-11
181924 BNS 819-B06-R08-40-11
125345 BNS 819-X481-99-R-10
11003797 C08F-4A1-3001
178329 BNS 819-100-R-11-FC
11024019 C08F4A1-300-212
147870 BNS 819-100-R-11-S80
130692 BNS 819-X511-99-D-10-S 4
11024009 C08F4A1-500-012
182620 BNS 819-B04-R16-72-10
164896 BNS 819-B03-D10-46-11
187352 BNS 819-D02-D16-100-10-FE
11026945 43-1709-000-03
80051170 FA23-0113
11001951 FA23-0133
11005494 FA25-215
11000053 FA23-0263
11004453 FA61-01
11004150 FA61-04

Công tắc hành trình Balluff BNS 819-B02

Balluff Vietnam (Balluff sensors Vietnam), chuyên gia trong lĩnh vực cảm biến như cảm biến điện dung (capacitive sensor), cảm biến siêu âm (ultrasonic sensor), cảm biến quang (photoelectric sensor), cảm biến tiệm cận (inductive promixity sensor), cảm biến từ (magnetic sensor),…Quý khách có nhu cầu về Balluff sensor, xin vui lòng liên hệ:

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Balluff BNS mechanical switchesBalluff BNS mechanical switchesBalluff BNS mechanical switches

124374 BNS 819-B02-R08-40-10
128378 BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD
147916 BNS 819-B02-R08-40-10-S80R
129445 BNS 813-D06-D12-100-12-06
124375 BNS 819-B02-R08-40-11
124376 BNS 819-B02-R08-40-13
164900 BNS 819-B02-E12-61-12-10
124879 BNS 819-B02-R08-46-11
182315 BNS 819-D03-L12-100-10-FD
124880 BNS 819-B02-R08-46-13
124897 BNS 819-B02-R08-46-3B
128934 BNS 819-D03-R12-100-10-FD
129870 BNS 813-D06-R12-100-12-06-FD
154885 BNS 819-B02-R12-61-12-10
164916 BNS 819-D03-R16-100-10
182985 BNS 816-B04-NA-12-610-11
126275 BNS 819-B02-R12-61-12-10-FD
156057 BNS 819-D03-R16-100-10-FD-S80S
182584 BNS 819-B02-R12-72-10
126267 BNS 819-B02-R16-61-16-10
153632 BNS 819-B02-R16-61-30-10
135151 BNS 813-D08-L12-100-20-02
129822 BNS 819-D04-D12-100-10-FD
124378 BNS 819-B03-D08-40-11
157418 BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90L
124379 BNS 819-B03-D08-40-12
124380 BNS 819-B03-D08-40-13
155385 BNS 813-FD-60-183
124691 BNS 819-B03-D08-46-11
125506 BNS 813-FD-60-183-FD
128808 BNS 819-D04-D16-100-10
125492 BNS 813-FD-60-186
161007 BNS 819-D04-D16-100-10-FD
124887 BNS 819-B03-D10-46-10
160892 BNS 813-FD-60-187
128678 BNS 813-FE-60-183
126188 BGL 10A-001-S 49
164759 BNS 819-B03-D12-61-12-10
155386 BNS 813-FD-60-186
164928 BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD
161005 BNS 819-D04-E12-100-10-FD
156461 BGL 120A-001-S49
160195 BNS 813-FE-60-186-FC
160886 BNS 813-FK-60-183
163197 BNS 819-B03-D12-61-12-10FES80S
128311 BNS 813-FK-60-185
147900 BNS 819-B03-D12-61-12-10-S80R
776206 BNS 518-160-D-11
151767 BNS 819-B03-D12-61-12-3B
183298 BNS 819-B03-D12-61-12-55-1127
156462 BGL 180A-001-S49
776207 BNS 518-160-R-11
156457 BGL 20A-001-S49
776208 BNS 518-160-W-11
130438 BNS 819-B03-D12-72-10
182881 BNS 813-99-R-49
125487 BNS 813-FL-60-185
126346 BNS 819-B03-D16-61-16-10
164920 BNS 819-D04-L12-100-10
127195 BNS 819-D04-L12-100-10-FD
156463 BGL 220A-001-S 49
126248 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02
144781 BNS 813-FL-60-186
156458 BGL 30A-001-S49
126251 BNS 813-B02-D12-61-A-20-01
125496 BNS 813-FL-60-187
161001 BNS 819-D04-L16-100-10
160890 BNS 813-FR-60-183
181918 BNS 819-B03-K08-40-10
156459 BGL 50A-001-S 49
160891 BNS 813-FR-60-185
129820 BNS 819-D04-R12-100-10-FD
155388 BNS 813-FR-60-186
164760 BNS 819-B03-K12-61-12-10
132078 BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90
126259 BNS 813-B02-D16-61-D-12-02
164761 BNS 819-B03-L12-61-12-10
147837 BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R
164930 BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD
156460 BGL 80A-001-S 49
126352 BNS 819-B03-L12-61-12-3B
126302 BNS 813-B02-E12-61-A-22-02
134987 BNS 819-B03-L16-61-16-10
124386 BNS 819-B03-R08-40-11
124388 BNS 819-B03-R08-40-13
128576 BNS 816-B02-KHG-12-610-11
124886 BNS 819-B03-R08-46-11
136315 BNS 819-B03-R08-46-13
153615 BNS 813-B02-L12-61-A-22-02
128893 BNS 816-B02-PA-12-602-11
126621 BNS 816-B02-PA-12-610-11
182940 BNS 816-B02-PA-16-602-11
164758 BNS 819-B03-R12-61-12-10
182545 BNS 819-D02-L12-62-10
134480 BNS 816-B02-TNB-08-650-11
182124 BNS 819-B03-R12-61-24-10
126270 BNS 813-B02-R12-61-A-22-02
182608 BNS 819-B03-R12-72-10
182922 BNS 816-B02-TOB-08-650-11
133300 BNS 819-B03-R16-61-16-10