Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:

Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

2HT Pressure Transmitter

HART Communication

Digital Series

Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

387 Pressure Transmitter

4-20mA Output

387 Series

Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

8000 Pressure Transmitter

Weatherproof

8000 Series

Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

8000SAN Pressure Transmitter

Weatherproof

8000SAN Series

Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

DPT-2000 Temperature Transmitter

HART Communication

D-Series

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Advertisements

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

Mua quyền ưu tiên cho tin

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

721 Temperature Switch

Fixed Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

722 Temperature Switch

Adjustable Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

723 Temperature Switch

Adjustable Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

731 Temperature Switch

Fixed Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

732 Temperature Switch

Adjustable Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

733 Temperature Switch

Adjustable Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

734 Temperature Switch

Hi-Lo Switching

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

771 Temperature Switch

Fixed Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

772 Temperature Switch

Adjustable Deadband

Performance Series

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

773 Temperature Switch

Adjustable Deadband

Performance Series

 Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205…..

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

201 Pressure Switch

Fixed Deadband

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

202 Pressure Switch

Adj. Deadband Narrow

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

203 Pressure Switch

Adj. Deadband Wide

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

204 Pressure Switch

High Overload

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

207 Pressure Switch

Absolute Pressure

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

208 Pressure Switch

Open Diaphragm

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

209 Pressure Switch

Hygienic Connection

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

230 Pressure Switch

Bourdon Tube

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

281 Pressure Switch

Hi-Lo Switching

Performance Series

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...

301 Differential Pressure Switch

Fixed Deadband

Performance Series

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Vibco sau:

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

CE
CE-20 – Small Electric Vibrator
CE-40 – Small Electric Vibrator
CE-60-200 – Small Electric Vibrator
CE-60AL – Small Electric Vibrator
CE-60CI – Small Electric Vibrator
CE-60 – Small Electric Vibrator

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

SPR
SPR-10 – Small Electric Vibrator
SPR-20 – Small Electric Vibrator
SPR-21 – Small Electric Vibrator
SPR-40 – Small Electric Vibrator
SPR-60HD – Small Electric Vibrator
SPR-60 – Small Electric Vibrator
SPR-80HD – Small Electric Vibrator
SPR-80 – Small Electric Vibrator
SPRT-21-230V – Small Electric Vibrator
SPRT-21 – Small Electric Vibrator
SPRT-60-230V – Small Electric Vibrator
SPRT-60HD-230V – Small Electric Vibrator
SPRT-60HD – Small Electric Vibrator
SPRT-60 – Small Electric Vibrator
SPRT-80-230V – Small Electric Vibrator
SPRT-80HD-230V – Small Electric Vibrator
SPRT-80HD – Small Electric Vibrator
SPRT-80 – Small Electric Vibrator
SPWT-21-230V – Small Electric Vibrator
SPWT-21 – Small Electric Vibrator
SPWT-60-230V – Small Electric Vibrator
SPWT-60-CE – Small Electric Vibrator
SPWT-60 – Small Electric Vibrator
SPWT-80-230V – Small Electric Vibrator
SPWT-80-CE – Small Electric Vibrator
SPWT-80 – Small Electric Vibrator

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

SCR
SCR-50 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-60-200 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-60-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-60 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-60AL-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-60AL – Adjustable Electric Vibrator
SCR-60CE – Adjustable Electric Vibrator
SCR-100-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-100 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-200-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-200 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-200CE – Adjustable Electric Vibrator
SCR-300-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-300 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-400-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-400 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-400CE – Adjustable Electric Vibrator
SCR-500-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-500 – Adjustable Electric Vibrator
SCR-1000-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCR-1000 – Adjustable Electric Vibrator
SCRW-400-230V – Adjustable Electric Vibrator
SCRW-400 – Adjustable Electric Vibrator

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

FC
FC-100-1 – Fan Cooled Electric Vibrator
FC-100-3 – Fan Cooled Electric Vibrator
FC-400-1 – Fan Cooled Electric Vibrator
FC-400-3 – Fan Cooled Electric Vibrator

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

PX
2PX-200-3-230V – Explosion Proof Vibrator
2PX-200-3-460V – Explosion Proof Vibrator
2PX-450-1 – Explosion Proof Vibrator
2PX-450-3 – Explosion Proof Vibrator
4PX-350-3-460V – Explosion Proof Vibrator
4PX-700-1 – Explosion Proof Vibrator
4PX-700-3 – Explosion Proof Vibrator
4PX-2000 – Explosion Proof Vibrator
4PX-5000 – Explosion Proof Vibrator
SFC
SFC-100-1 – End Mount Electric Vibrator
SFC-100-3 – End Mount Electric Vibrator
SFC-300-1-230V – End Mount Electric Vibrator
SFC-300-1 – End Mount Electric Vibrator
SFC-300-3 – End Mount Electric Vibrator

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO, Pneumatic Ball Vibrator

Mua quyền ưu tiên cho tin

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Vibco sau:

 Búa rung bi dạng khí nén

Búa rung bi dạng khí nén

Búa rung bi dạng khí nén

Búa rung bi dạng khí nén

Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator
Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator
Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator
BB
BB-100AL – Búa rung khí nén
BB-100 – Búa rung khí nén
BB-130 – Búa rung khí nén
BB-160AL – Búa rung khí nén
BB-160 – Búa rung khí nén
BB-190 – Búa rung khí nén
BV
BV-60 – Búa rung khí nén
BV-130 –Búa rung khí nén
BV-190 – Búa rung khí nén
BV-250 – Búa rung khí nén
BV-320 – Búa rung khí nén
BV-380 – Búa rung khí nén
V
V-19SE – Búa rung khí nén
V-25SE – Búa rung khí nén
V-35SE – Búa rung khí nén
V-41SE – Búa rung khí nén
V-100 – Búa rung khí nén
V-130 – Búa rung khí nén
V-190 – Búa rung khí nén
V-250 – Búa rung khí nén
V-320 – Búa rung khí nén
V-380 – Búa rung khí nén

Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Vibco sau:

Búa rung khí nén, búa rung thủy lực, búa rung điện, máy rung, động cơ rung

Bộ rung …..

Model BBS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model BVS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model FBS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Models MLT/MHI

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model VS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model VSP

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model CC

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model CHV

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com