Cảm biến điện dung Proxitron KKL 0 15 .28 G S4

Thông tin chi tiết

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Proxitron  sau:

Tổng Quan :

KKL 020,05 G Cảm biến điện dung Chuyển Sn 20 mm không xả nước, 20-250 V AC / DC, NO, ngắn mạch bảo vệ, nhà ở chủ đề nhựa M30, 2 m cáp

 Thông số kỹ thuật :

Type KKL 020.05G
Cable kết nối 2m PVC Art No. 2378B
Tầm đo 20 mm
Ngõ ra NO (thường hở)
Nguồn 20 – 250 Vac/dc
Tần số 50/60Hz
Dòng 5 – 300 mA
Bảo vệ IP 65
Nhiệt độ làm việc -25 ~ 70 deC
Kích thước M30, M18

Hình ảnh :

Bảng giá :

Art. No type
2471B-5 IKZ 506.21 GH                      
2471A IKZ 506.23 GH                      
2471C IKZ 506.23 GH                      
2471A-5 IKZ 506.23 GH                      
2471C-5 IKZ 506.23 GH                      
2471A-10 IKZ 506.23 GH                      
2471A-20 IKZ 506.23 GH                      
2471C-10 IKZ 506.23 GH                      
2.47E-12 IKZ 506.23 GH SF                   
2471D IKZ 506.23 GH1 SF                  
2471D-10 IKZ 506.23 GH1 SF                  
2491A IKZ 801.23 GH                      
2485A IKB 080.38 G                       
2130G IKE 100.04 G                       
2130E IKE 100.05 G                       
2130H IKE 100.05 GH                      
2127G IKE 100.31 G                       
2127E IKE 100.33 G                       
2127K IKE 100.33 GS4                     
2127J IKE 100.38 G                       
2127J-4 IKE 100.38 G                       
2127L IKE 100.38 GH                      
2044M IKK 060.05 G                       
2046C IKK 060.33 GS4                     
2046H IKK 060.38 GD                      
2046A IKK 060.38 GS4                     
2046F IKK 060T.38 G                      
2046G IKK 060T.38 GD                     
2046E IKK 060T.38 GS4                    
2024H IKM 070.04 G                       
2024F IKM 070.05 G                       
2018A IKM 070.30 G                       
2021F IKM 070.31 G                       
2020A IKM 070.32 G                       
2021D IKM 070.33 G                       
2021D-5 IKM 070.33 G                       
2021D-10 IKM 070.33 G                       
2021J IKM 070.38 G                       
2021I IKM 070.38 GS4                     
2021K IKM 070T.38 GS4                    
2025A IKMN 070.05 G                      
2025A-5 IKMN 070.05 G                      
2349D IKN 060.04 G                       
2052K-5 IKN 060.04 MG                      
2349B IKN 060.05 G                       
2349E IKN 060.05 GD                      
2052C-5 IKN 060.05 MG                      
2052D-5 IKN 060.05 MGH                     
2052M-5 IKN 060.05 MGHP                    
2345B IKN 060.31 G                       
2347B IKN 060.33 G                       
2049D-5 IKN 060.33 MG                      
2049D-10 IKN 060.33 MG                      
2049C-5 IKN 060.33 MGH                     
2049P-10 IKN 060.38 G                       
2448A IKN 060.38 GS4                     
2049F-5 IKN 060.38 MG                      
2448B IKN 060T.38 GS4                    
2049Y-5 IKN 060T.38 MG                     
2052P IKN 070.04 G                       
2052N IKN 070.05 G                       
2052N-5 IKN 070.05 G                       
2052T-5 IKN 070.05 G F1                    
2052B IKN 070.05 G S5                    
2052R IKN 070.05 G SA1                   
2052V-5 IKN 070.05 GH                      
2052U-5 IKN 070.05 GH F1                   
2049K IKN 070.31 G                       
2049O IKN 070.31 GS4                     
2048A IKN 070.32 G                       
2049Q IKN 070.33 G                       
2052Q IKN 070.38 G                       
2052Q-5 IKN 070.38 G                       
2052Q-10 IKN 070.38 G                       
2052Q-15 IKN 070.38 G                       
2052S IKN 070.38 GH                      
2052S-5 IKN 070.38 GH                      
2049S IKN 070.38 GS4                     
2049U IKN 070T.38 G                      
2049W-5 IKN 070T.38 G                      
2049T IKN 070T.38 GS4                    
2339D IKNB 080.04 G                      
2339B IKNB 080.05 G                      
2337C IKNB 080.31 G                      
2337D IKNB 080.31 GS4                    
2337B IKNB 080.33 G                      
2306A-7 IKNB 080.33 MGH                    
2306D IKNB 080.38 G                      
2306C IKNB 080.38 GS4                    
2306B-5 IKNB 080.38 MG                     
2449A IKNR 060.05 MG                     
2049B IKNR 060.32 MG                     
2049E IKNR 060.33 MG                     
2049M IKNR 060.38 MG                     
2049V IKNR 060T.38 MG                    
2032G IKO 100.04 G                       
2032E IKO 100.05 G                       
2.03E-02 IKO 100.05 G                       
2032K IKO 100.05 GH                      
2029J IKO 100.31 G                       
2029Q IKO 100.31 GS4                     
2028B IKO 100.32 G                       
2029H IKO 100.33 G                       
2029N IKO 100.33 G                       
2029B-3 IKO 100.33 G                       
2029L IKO 100.38 G                       
2029P IKO 100.38 GS4                     
2029R IKO 100T.38 GS4                    
2344D IKOA 120.04 G                      
2344F IKOA 120.04 GS5                    
2.34E-02 IKOA 120.04 MG                     
2344B IKOA 120.05 G                      
2314B-5 IKOA 120.05 MG                     
2340B IKOA 120.31 G                      
2342B IKOA 120.33 G                      
2342D IKOA 120.33 GS4                    
2342C-5 IKOA 120.33 MG                     
2314D-3 IKOA 120.38 G                      
2314C IKOA 120.38 GS4                    
2314F IKOA 120.38 GS4F                   
2314A-5 IKOA 120.38 MG                     
2450C-3 IKOA 140.05 G                      
2450B IKOA 140.05 GD                     
2450A IKOA 140.38 G                      
2450A-5 IKOA 140.38 G                      
2450D IKOA 140.38 GS4                    
2450E IKOA 140T.38 G                     
2450F IKOA 140T.38 GS4                   
2314E IKOAR 120.38 MG                    
2314G IKOAR 120T.38 MG                   
2060F IKOH 100.04 G                      
2060F-4 IKOH 100.04 G                      
2059C IKOH 100.04 GS5                    
2060D IKOH 100.05 G                      
2060D-5 IKOH 100.05 G                      
2060H IKOH 100.05 GS5                    
2058G IKOH 100.31 G                      
2058H IKOH 100.31 GS4                    
2057E IKOH 100.33 G                      
2057H IKOH 100.38 G                      
2057H-5 IKOH 100.38 G                      
2057G IKOH 100.38 GS4                    
2481A IKON 100.05 G                      
2481B IKON 100.05 G S5                   
2354D IKQ 100.04 G                       
2354B IKQ 100.05 G                       
2354B-5 IKQ 100.05 G                       
2354G IKQ 100.05 G SA1                   
2068C-5 IKQ 100.05 MG                      
2068D-5 IKQ 100.05 MGH                     
2068E IKQ 100.05 MGHP                    
2352D IKQ 100.31 G                       
2352D-5 IKQ 100.31 G                       
2.35E-02 IKQ 100.31 GF1                     
2352F-5 IKQ 100.31 GF2                     
2065F-5 IKQ 100.32 MG                      
2352G IKQ 100.33 G                       
2352G-5 IKQ 100.33 G                       
2352H IKQ 100.33 GF1                     
2352H-5 IKQ 100.33 GF1                     
2352I IKQ 100.33 GF2                     
2352I-5 IKQ 100.33 GF2                     
2352M IKQ 100.33 GS4                     
2065C-5 IKQ 100.33 MG                      
2065B-5 IKQ 100.33 MGH                     
2065N-5 IKQ 100.33 MGHP                    
2065E IKQ 100.38 G                       
2.07E-02 IKQ 100.38 G                       
2.07E-07 IKQ 100.38 G                       
2065P IKQ 100.38 GD                      
2354E IKQ 100.38 GS4                     
2354F IKQ 100.38 GS4                     
2065Q-5 IKQ 100.38 MG                      
2065R IKQ 100T.38 G                      
2065R-20 IKQ 100T.38 G                      
2065U IKQ 100T.38 GS4                    
2065V-5 IKQ 100T.38 MG                     
2065G-5 IKQA 100.38 MG                     
2065T IKQA 100T.38 G                     
2065W-5 IKQA 100T.38 MG                    
2352K-5 IKQQ 100.33 G                      
2065M IKQR 100.05 MG                     
2065L IKQR 100.32 MG                     
2065D IKQR 100.33 MG                     
2065O IKQR 100.38 MG                     
2065S IKQR 100T.38 MG                    
2408B IKU 008.28 GS4                     
2423A IKU 010.23 GS4                     
2405E IKU 011.05 G                       
2405H IKU 011.05 GS5 SA2                 
2405I-5 IKU 011.23 G                       
2405B IKU 011.23 GS4                     
2405C IKU 011.23 GS4 SA2                 
2405F IKU 011.23 GS4F                    
2405G IKU 011.28 GS4                     
2405J IKU 011T.28 GS4                    
2192O IKU 015.05 G                       
2192W IKU 015.05 GS5 SA1                 
2192E IKU 015.23 GS4                     
2194B IKU 015.23 GS4 F1                  
2194C IKU 015.23 GS4 F2                  
2192V IKU 015.23 GS4 SA1                 
2192P IKU 015.28 GS4                     
2490A IKU 015T.28 GS4                    
2446D IKU 021.23 GS4                     
2446C IKU 021.28 GS4                     
2446A IKU 022.28 GS4                     
2446B IKU 023.23 GS4                     
2192U IKU 031.21 GS4                     
2192M IKU 031.23 GS4                     
2192G IKU 031.23 S4                      
2451A IKU 031.28 GS4                     
2451C IKU 031.28 GS4F                    
2192I IKU 031.28 S4                      
2192Y IKU 031T.28 G S4                   
2451B IKU 032.23 GS4                     
2192T-3 IKU 033.23 G                       
2192N IKU 051.23 GS4                     
2192S IKU 051.23 GS4F                    
2452A IKU 051.28 GS4                     
2452B IKU 051.28 GS4 A1                  
2452C IKU 051.28 GS4 A2                  
2447F IKC 100.33 G                       
2447F-10 IKC 100.33 G                       
2447G-5 IKC 150.04 G                       
2447A IKC 150.05 GS5                     
2447D IKC 150.33 GS4                     
2447C IKC 200.04 G                       
2447H IKC 200.04 G                       
2447C-5 IKC 200.04 G                       
2447H-5 IKC 200.04 G                       
2447B IKC 200.05 GS5                     
2447E IKC 200.33 G                       
2190C IKU 131.05 G                       
2190G IKU 131T.38 G                      
2190D IKU 141T.38 G                      
2102D IKU 2101.33 G                      
2102D-10 IKU 2101.33 G                      
2102D-12 IKU 2101.33 G                      
2102E IKU 2101.33 GF1                    
2.10E-09 IKU 2101.33 GF1                    
2102F IKU 2101.33 GF2                    
2102C IKU 2101.82                        
2102A IKU 2101.83                        
2367D IKU 215.04 G                       
2367B IKU 215.05 G                       
2218A-5 IKU 215.05 MG                      

 Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Advertisements

Cảm biến tiệm cận Proxitron IKD, IKG, IKH, IKQ, IKK, IKZ

hông tin chung
Hãng sản xuất Proxitron
Khoảng cách xa (mm) 40
Kích thước (mm) M18, M30
Thông tin chi tiết

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Proxitron  sau:

Tổng Quan :

IKL 020,05 G, IKD, IKG, IKH, IKQ, IKK, IKZ Cảm biến  tiệm cận Chuyển Sn 20 mm không xả nước, 20-250 V AC / DC, NO, ngắn mạch bảo vệ, nhà ở chủ đề nhựa M30, 2 m cáp

 Thông số kỹ thuật :

Type IKL 020.05G
Cable kết nối 2m PVC Art No. 2378B
Tầm đo 20 mm
Ngõ ra NO (thường hở)
Nguồn 20 – 250 Vac/dc
Tần số 50/60Hz
Dòng 5 – 300 mA
Bảo vệ IP 65
Nhiệt độ làm việc -25 ~ 70 deC
Kích thước M30, M18

Hình ảnh :

Hacer consulta por E-mail

Bảng giá kho :

Art. No type
2468A IKZ 302.23 GS4                     
2374P IKZ 302.28 G                       
2374P-5 IKZ 302.28 G                       
2374O-5 IKZ 302.28 H                       
2374N-15 IKZ 303.22 H                       
2469C IKZ 304.23 GS4                     
2402D IKZ 306.21 GH                      
2402A IKZ 306.23 GH                      
2402E IKZ 306.23 GH                      
2402F IKZ 306.23 GH                      
2402B IKZ 307.23 GH                      
2402C IKZ 307.23 GH                      
2492A IKZ 507.23 GH                      
2493B IKZ 508.23 GH                      
2493A IKZ 508.23 GH SF                   
2122G IKD 045.04 G                       
2122C IKD 045.05 G                       
2122E IKD 045.05 G                       
2.12E-12 IKD 045.05 G                       
2117E IKD 045.31 G                       
2119I IKD 045.31 G                       
2119D IKD 045.32 G                       
2119E IKD 045.33 G                       
2119G IKD 045.33 G                       
2120A IKD 045.38 G                       
2119K IKD 045.38 GH                      
2120B IKD 045.38 GS4                     
2108A IKF 025.05 G                       
2115D IKG 040.04 G                       
2115C IKG 040.05 G                       
2112F IKG 040.31 G                       
2111A IKG 040.32 G                       
2112D IKG 040.33 G                       
2112H IKG 040.38 G                       
2112H-8 IKG 040.38 G                       
2112G IKG 040.38 GS4                     
2004C IKH 019.04 GH                      
2004C-5 IKH 019.04 GH                      
2004A IKH 019.05 GH                      
2004A-5 IKH 019.05 GH                      
2004D-5 IKH 019.05 GH                      
2004B IKH 019.33 GH                      
2002T IKH 020.04 G                       
2002T-5 IKH 020.04 G                       
2002V IKH 020.04 GH                      
2002V-5 IKH 020.04 GH                      
2001A IKH 020.05 G                       
2002O IKH 020.05 G                       
2002Y IKH 020.05 G                       
2003D IKH 020.05 G                       
2001A-5 IKH 020.05 G                       
2002C-5 IKH 020.05 G                       
2002Y-5 IKH 020.05 G                       
2003D-5 IKH 020.05 G                       
2001A-10 IKH 020.05 G                       
2002C-15 IKH 020.05 G                       
2002Z IKH 020.05 G S27                   
2002G IKH 020.05 GH                      
2002P IKH 020.05 GH                      
2480A IKH 020.05 GH                      
2002G-4 IKH 020.05 GH                      
2002G-6 IKH 020.05 GH                      
2002I-5 IKH 020.05 GH                      
2002J-5 IKH 020.05 GH                      
2002P-5 IKH 020.05 GH                      
2003C-5 IKH 020.05 GH                      
2480A-5 IKH 020.05 GH                      
2002G-10 IKH 020.05 GH                      
2002G-20 IKH 020.05 GH                      
2002W IKH 020.05 H                       
2002W-6 IKH 020.05 H                       
2.00E-02 IKH 020.05 MG                      
2002G-5 IKH 020.05 MGH                     
2001W IKH 020.30 G                       
2001T IKH 020.31 G                       
2001Z IKH 020.31 GH                      
2002A IKH 020.31 GH                      
2001Z-5 IKH 020.31 GH                      
2002A-5 IKH 020.31 GH                      
2002B IKH 020.31 GHA1                    
2002B-5 IKH 020.31 GHA1                    
2001I IKH 020.31 GHS4                    
2001L IKH 020.32 G                       
2001X IKH 020.32 GH                      
2001X-5 IKH 020.32 GH                      
2001G IKH 020.32 GPS4                    
2001Y-5 IKH 020.32 MGH                     
2001B IKH 020.33 G                       
2420B IKH 020.33 G                       
2001B-5 IKH 020.33 G                       
2001B-10 IKH 020.33 G                       
2001B-15 IKH 020.33 G                       
2001S IKH 020.33 GH                      
2002H IKH 020.33 GH                      
2001C-5 IKH 020.33 GH                      
2001S-4 IKH 020.33 GH                      
2001S-10 IKH 020.33 GH                      
2001K IKH 020.33 GHS4                    
2001U IKH 020.33 GS4                     
2001H-5 IKH 020.33 MGH                     
2001H-10 IKH 020.33 MGH                     
2001R IKH 020.38 G                       
2001R-3 IKH 020.38 G                       
2001R-15 IKH 020.38 G                       
2003A IKH 020.38 G S4                    
2420A IKH 020.38 GD                      
2001J IKH 020.38 GH                      
2334D IKH 035.04 G                       
2334B IKH 035.05 G                       
2008B-5 IKH 035.05 MG                      
2.01E-02 IKH 035.05 MGH                     
2332D IKH 035.31 G                       
2332B IKH 035.33 G                       
2006C-5 IKH 035.33 MG                      
2006E IKH 035.33 MGH                     
2.01E-02 IKH 035.33 MGH                     
2.01E-17 IKH 035.33 MGH                     
2332F IKH 035.38 G                       
2332F-6 IKH 035.38 G                       
2332E IKH 035.38 GS4                     
2016F IKJ 050.04 G                       
2016D IKJ 050.05 G                       
2016J IKJ 050.05 GH                      
2012G IKJ 050.31 G                       
2012J IKJ 050.32 G                       
2012E IKJ 050.33 G                       
2.01E-04 IKJ 050.33 G                       
2012K IKJ 050.33 GS4                     
2012O-5 IKJ 050.38 GH                      
2012O-8 IKJ 050.38 GH                      
2012O-10 IKJ 050.38 GH                      
2012M IKJ 050.38 GS4                     
2012R IKJ 050T.38 G                      
2012R-5 IKJ 050T.38 G                      
2044G IKK 050.04 G                       
2044Q IKK 050.04 G S5                    
2044P IKK 050.04 GS27                    
2044E IKK 050.05 G                       
2044K IKK 050.05 G S5                    
2044J IKK 050.05 GD                      
2044I IKK 050.05 GH                      
2044N IKK 050.05 GS27                    
2037A IKK 050.30 G                       
2038E IKK 050.31 G                       
2040B IKK 050.31 GH                      
2039B IKK 050.32 G                       
2040G IKK 050.33 G                       
2040M IKK 050.33 GF1                     
2040N IKK 050.33 GF2                     
2040R IKK 050.33 GH                      
2040U IKK 050.33 GH                      
2040T IKK 050.38 G                       
2040T-5 IKK 050.38 G                       
2040P IKK 050.38 GD                      
2040S IKK 050.38 GH                      
2040Q IKK 050.38 GS4                     
2044C IKK 060.05 GD                      
2046D-3 IKK 060.38 G                       
2046D-5 IKK 060.38 G                       
2422H IKQ 015.05 G                       
2422I IKQ 015.05 GS27                    
2422E IKQ 015.38 G                       
2422J-5 IKQ 015.38 G                       
2421A IKQ 020.05 G                       
2422B IKQ 020.23 MG                      
2422B-15 IKQ 020.23 MG                      
2422B-20 IKQ 020.23 MG                      
2422C IKQ 020.36 G                       
2422A IKQ 020.38 G                       
2422D IKQ 020.38 GS4                     
2421C IKQ 030.05 G                       
2421D IKQ 030.05 G SA1                   
2422G IKQ 030.38 G                       
2422F IKQ 040.38 G                       
2388A IKRD 050.04 G                      
2389A IKRD 050.05 G                      
2389B IKRD 050.05 G                      
2389A-5 IKRD 050.05 G                      
2382A IKRD 050.30 G                      
2383A IKRD 050.31 G                      
2383A-6 IKRD 050.31 G                      
2384A IKRD 050.32 G                      
2384A-6 IKRD 050.32 G                      
2384A-10 IKRD 050.32 G                      
2385A IKRD 050.33 G                      
2385A-5 IKRD 050.33 G                      
2381B IKRD 050.38 G                      
2381CG IKRD 050.38 GS4                    
2215Z-5 IKZ 471.04 MG                      
2215D-5 IKZ 471.05 MG                      
2215Y IKZ 471.05 MGH                     
2215Y-5 IKZ 471.05 MGH                     
2373C-5 IKZ 471.31 G                       
2328F IKZ 471.32 G                       
2328F-3 IKZ 471.32 G                       
2215H-5 IKZ 471.32 MG                      
2328B IKZ 471.33 G                       
2328B-3 IKZ 471.33 G                       
2328J IKZ 471.33 GH                      
2328J-5 IKZ 471.33 GH                      
2328H IKZ 471.33 GS4                     
2.22E-02 IKZ 471.33 MG                      
2215W-5 IKZ 471.33 MGH                     
2329H IKZ 471.38 GH S4                   
2329F IKZ 471.38 GS4                     
2329G IKZ 471.38 GS4 SA1                 
2215V-5 IKZ 471.38 MG                      
2215I-5 IKZ 471.38 MGH                     
2305C IKZ 472.05 MG                      
2305C-5 IKZ 472.05 MG                      
2305I-5 IKZ 472.05 MGF1                    
2.31E-02 IKZ 472.05 MGH                     
2305G-5 IKZ 472.32 MG                      
2305A-5 IKZ 472.33 MG                      
2305A-10 IKZ 472.33 MG                      
2305D-5 IKZ 472.33 MGH                     
2305H IKZ 472.38 MG                      
2305H-30 IKZ 472.38 MG                      
2391A IKZ 474.04 G                       
2391C IKZ 474.04 G                       
2391A-5 IKZ 474.04 G                       
2391C-15 IKZ 474.04 G                       
2373A IKZ 474.05 G                       
2373A-5 IKZ 474.05 G                       
2373D-5 IKZ 474.05 G                       
2373A-10 IKZ 474.05 G                       
2373A-15 IKZ 474.05 G                       
2373D-20 IKZ 474.05 G                       
2373F-10 IKZ 474.05 G                       
2373F-15 IKZ 474.05 G                       
2373F-20 IKZ 474.05 G                       
2373B IKZ 474.05 GD                      
2373E IKZ 474.05 GH                      
2.37E-02 IKZ 474.05 GH                      
2409D IKZ 475.04 G                       
2409C IKZ 475.05 G                       
2409C-5 IKZ 475.05 G                       
2409A IKZ 475.33 G                       
2409A-5 IKZ 475.33 G                       
2409A-10 IKZ 475.33 G                       
2409E IKZ 475.33 GS4                     
2409F IKZ 475.33 GS4F                    
2409J IKZ 475.38 G                       
2409J-5 IKZ 475.38 G                       
2409G IKZ 475.38 GS4                     
2409K-5 IKZ 475.38 MG                      
2471B IKZ 506.21 GH                      

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Cảm biến tiệm cận Proxitron IKL 015.38 G, 2319P-20

Thông tin chung
Hãng sản xuất Proxitron
Loại Inductive Proximity Sensors
Xuất xứ Italy
Thông tin chi tiết

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Proxitron  sau:

Tổng Quan :

IKL 020,05 G Cảm biến  tiệm cận Chuyển Sn 20 mm không xả nước, 20-250 V AC / DC, NO, ngắn mạch bảo vệ, nhà ở chủ đề nhựa M30, 2 m cáp

 Thông số kỹ thuật :

Type IKL 020.05G
Cable kết nối 2m PVC Art No. 2378B
Tầm đo 20 mm
Ngõ ra NO (thường hở)
Nguồn 20 – 250 Vac/dc
Tần số 50/60Hz
Dòng 5 – 300 mA
Bảo vệ IP 65
Nhiệt độ làm việc -25 ~ 70 deC
Kích thước M30, M18

Hình ảnh :

Bảng model :

Art No. Type
2319B-5 IKL 015.38 G                       
2319P-5 IKL 015.38 G                       
2319P-15 IKL 015.38 G                       
2319P-20 IKL 015.38 G                       
2319Q IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-10 IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-15 IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-20 IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-30 IKL 015.38 G SA1                   
2319J IKL 015.38 GH                      
2319J-10 IKL 015.38 GH                      
2319K-10 IKL 015.38 GH                      
2319K-15 IKL 015.38 GH                      
2319R IKL 015.38 GHS4                    
2319E IKL 015.38 GS4                     
2318A IKLT 007.38 GH                     
2318A-10 IKLT 007.38 GH                     
2319L IKLT 015.38 GH                     
2319L-10 IKLT 015.38 GH                     
2232A IKZ 082.23 G                       
2232B-3 IKZ 083.33 G                       
2243A IKZ 121.04 G                       
2244A IKZ 121.05 G                       
2230A IKZ 121.20 G                       
2231A IKZ 121.22 G                       
2228A IKZ 121.23 G                       
2465C IKZ 121.23 GH                      
2465C-5 IKZ 121.23 GH                      
2465C-10 IKZ 121.23 GH                      
2228B IKZ 121.28 G                       
2267A IKZ 122.04 G                       
2268A IKZ 122.05 G                       
2268C IKZ 122.05 GS27                    
2263A IKZ 122.20 G                       
2264A IKZ 122.21 G                       
2264B IKZ 122.21 GH                      
2265B IKZ 122.22 GH                      
2265B-5 IKZ 122.22 GH                      
2266A IKZ 122.23 G                       
2465A IKZ 122.23 GH                      
2465A-5 IKZ 122.23 GH                      
2465A-10 IKZ 122.23 GH                      
2465A-20 IKZ 122.23 GH                      
2465D-10 IKZ 122.23 GH                      
2465E IKZ 122.23 GH SF                   
2266B IKZ 122.23 GS4                     
2266C IKZ 122.23 H                       
2.46E-02 IKZ 124.23 G                       
2464C IKZ 124.23 GS4                     
2464F IKZ 126.23 G1S4                    
2464D IKZ 126.23 GS4                     
2464G IKZ 127.23 GH                      
2483A-3 IKZ 128.23 G                       
2248A IKZ 181.04 G                       
2229C IKZ 181.05 G                       
2229I IKZ 181.05 GS27                    
2245A IKZ 181.20 G                       
2246A IKZ 181.21 G                       
2229K IKZ 181.21 GH                      
2247A IKZ 181.22 G                       
2234A IKZ 181.23 G                       
2229M IKZ 181.23 GH                      
2229P IKZ 181.28 GS4                     
2273A IKZ 182.04 G                       
2229F IKZ 182.05 G                       
2229F-5 IKZ 182.05 G                       
2229J IKZ 182.05 GS27                    
2269A IKZ 182.20 G                       
2270A IKZ 182.21 G                       
2271A IKZ 182.22 G                       
2271B IKZ 182.22 GH                      
2271B-5 IKZ 182.22 GH                      
2271B-10 IKZ 182.22 GH                      
2271C IKZ 182.22 H                       
2271C-10 IKZ 182.22 H                       
2272A IKZ 182.23 G                       
2272A-5 IKZ 182.23 G                       
2272G IKZ 182.23 G1                      
2229D IKZ 182.23 GH                      
2229O IKZ 182.23 GH                      
2271D IKZ 182.23 GH                      
2229D-5 IKZ 182.23 GH                      
2229D-10 IKZ 182.23 GH                      
2229R IKZ 182.23 GH IP                   
2229R-5 IKZ 182.23 GH IP                   
2229N IKZ 182.23 GH SA1                  
2272F IKZ 182.23 GH3                     
2272C IKZ 182.28 G                       
2229H-5 IKZ 182.28 H                       
2229L IKZ 182.28 HS4                     
2234F IKZ 185.23 GS4                     
2274C IKZ 188.23 GH                      
2274D IKZ 188.23 GH                      
2274E IKZ 188.23 GH                      
2320A IKZ 189.28 GH                      
2418B IKZ 301.04 G                       
2470A IKZ 301.05 G                       
2470A-5 IKZ 301.05 G                       
2469B IKZ 301.23 GH                      
2469B-5 IKZ 301.23 GH                      
2469B-8 IKZ 301.23 GH                      
2469B-10 IKZ 301.23 GH                      
2469B-15 IKZ 301.23 GH                      
2469A IKZ 301.23 GS4                     
2374Q-5 IKZ 301.28 H                       
2374R-3 IKZ 302.04 G                       
2374A IKZ 302.05 G                       
2374A-5 IKZ 302.05 G                       
2374D-3 IKZ 302.21 G                       
2374M IKZ 302.22 H                       
2374K-3 IKZ 302.22 H                       
2374M-3 IKZ 302.22 H                       
2374M-5 IKZ 302.22 H                       
2374K-15 IKZ 302.22 H                       
2374H IKZ 302.23 G                       
2374L IKZ 302.23 G                       
2374H-5 IKZ 302.23 G                       
2374G IKZ 302.23 GH                      
2374G-3 IKZ 302.23 GH                      
2374G-10 IKZ 302.23 GH                      
2374G-15 IKZ 302.23 GH                      
2374J-15 IKZ 302.23 GH                      
2374S-10 IKZ 302.23 GH SF                   
2374T-10 IKZ 302.23 GH SF                   

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Hoả kế, hoả quang kế Proxitron, Thiết bị đo nhiệt độ Proxitron OKS 8 TG13.14

Thông tin chung
Hãng sản xuất Proxitron
Nhiệt độ đo max(Độ) 3000
Xuất xứ Đức
Thông tin chi tiết

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Proxitron  sau:

Chức năng và lĩnh vực ứng dụng của Proxitron pyrometer

Hỏa kế phép đo tiếp xúc không của nhiệt độ của các đối tượng thông qua phát hiện các bức xạ hồng ngoại. Cường độ của bức xạ hồng ngoại phụ thuộc vào nhiệt độ của một đối tượng. Các bức xạ hồng ngoại được nhận qua một hệ thống quang học và tiếp tục xử lý bằng một phần cảm biến thích hợp. Các bức xạ hồng ngoại đến được chuyển đổi thành tín hiệu điện có kích thước thay đổi trong mối quan hệ với các cường độ bức xạ. Như vậy, tín hiệu điện này là tỉ lệ thuận với nhiệt độ của các đối tượng và có thể được sử dụng như một giá trị đo. Bộ vi xử lý tích hợp xử lý các giá trị đo và cung cấp một tín hiệu đầu ra analog công nghiệp linearised.

Lĩnh vực ứng dụng

Nhà máy thép và nhà máy cán
ngành công nghiệp kim loại
ngành công nghiệp thủy tinh
sản xuất thực phẩm
hóa chất công nghiệp
Xây dựng và xây dựng
Tái chế nhựa

Bảng model
OKS 5 TG13.14 S9 6920Q
OKS 6 TG13.14 S9 6920R
OKS 7 TG13.14 S9 6920S
OKS 8 TG13.14 S9 6920T

OKS 5 TF13.14 S9 6920U
OKS 6 TF13.14 S9 6920V
OKS 7 TF13.14 S9 6920W
OKS 8 TF13.14 S9 6920X


OKS 2 GA13.14 S9 6920D
OKS 3 GA13.14 S9 6920A
OKS 4 GA13.14 S9 6920E
OKS 2 GA18.14 S9 6920F
OKS 3 GA18.14 S9 6920G
OKS 4 GA18.14 S9 6920H


OKS 2 S18.14 S9 6920I
OKS 3 S18.14 S9 6920J
OKS 4 S18.14 S9 6920C
OKS 2 S25.14 S9 6920K
OKS 3 S25.14 S9 6920L
OKS 4 S25.14 S9 6920M


OKS 5 T10.14 S9 6920N
OKS 6 T10.14 S9 6920O
OKS 7 T10.14 S9 6920B
OKS 8 T10.14 S9 6920P

Phụ kiện đi kèm

Type Art.-No.
DAK 305 6913E
DAK 304 6913D
DAK 303 6913C
DAK 302 6913B
DAK 308 6913G
DAK 319 6913L
DAK 320 6913M
DAK 322 6913O
DAK 329 6913X
DAK 330 6913Y
DAK 318 6913J
DAK 317 6913I
ST S9/5-2 9847B
ST S9/5-5 9847A

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com